Charakterystyka i cel szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z procesem eksploracji danych.
Przedstawione zostaną podstawy dotyczące wybierania i reprezentacji danych, tworzenia modeli uczenia maszynowego a następnie oceny ich skuteczności. Aby utrwalić wiedzę i łatwiej zastosować ją po szkoleniu przygotowałem ćwiczenia do wybranych zagadnień.

Czas i cena szkolenia

Proponowane formy:

 • Standardowa - 2 dni x 7 godzin, 2500 PLN brutto (cena dla grupy do 5 osób)
 • Bootcamp - 1 dzień x 11 godzin, 1900 PLN brutto (cena dla grupy do 5 osób)
 • Bloki - 4 dni x 2 godziny (realizowane przez miesiąc), 2500 PLN brutto (cena dla grupy do 5 osób)
 • Inne - od 120 PN brutto za godzinę

Wymagania

Podstawy programowania w dowolnym języku. Przykłady implementacji algorytmów uczenia maszynowego oparte są o język Python.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do zagadnień nauki o danych

  • Co to jest Artificial Intelligence, Data Mining i Machine Learning
  • Obszary zastosowań sztucznej inteligencji, eksploracji danych i uczenia maszynowego
  • Eksploracja danych w procesie CRISP-DM
  • Krótki przegląd dostępnych rozwiązań darmowych i komercyjnych
  • Wiedza i dane konieczne w procesie budowania modeli Machine Learning
 2. Zrozumienie uwarunkowań biznesowych i danych

  • Proces oceny wykonalności i założenia PoC
  • Dostępne źródła wiedzy odnośnie dostępnych rozwiązań
  • Pozyskiwanie danych
  • Wstępna analiza danych
  • Klasyfikacja metod eksploracji danych: predykcja, klasyfikacja, klastrowanie
 3. Pierwszy model uczenia maszynowego (z ćwiczeniami)

  • Predykcja w oparciu o regresję liniową (Linear Regression)
  • Wybór i reprezentacja cech (Feature Extraction, Feature Selection)
  • Sposób powstawania modelu
  • Ocena dopasowania modelu
  • Jakie pułapki mogą się pojawić
 4. Wprowadzenie do metod uczenia nadzorowanego (z ćwiczeniami)

  • Regresja logistyczna (Logistic Regression)
  • K najbliższych sąsiadów (k-nn)
  • Naiwny klasyfikator bayesowski
  • Maszyna wektorów nośnych (SVM)
 5. Wprowadzenie do metod uczenia nienadzorowanego (z ćwiczeniami)

  • Klastrowanie (Clustering)
  • Wykrywanie anomalii (Anomaly detection)
 6. Sieci neuronowe w uczeniu nadzorowanym i nienadzorowanym (z ćwiczeniami)

  • Idea i budowa sieci neuronowej (artificial neural networks)
  • Dlaczego sieci neuronowe mogą okazać się najskuteczniejszym z algorytmów
  • Przegląd najpopularniejszych rodzajów sieci
  • Jak uczy się sieć (funkcje aktywacji i oceny błędu, propagacja wsteczna)
  • Sieci neuronowe w uczeniu nadzorowanym
  • Sieci neuronowe w uczeniu nienadzorowanym
 7. Ocena i wybór modelu (z ćwiczeniami)

  • Walidacja krzyżowa (Cross-validation)
  • Macierz wyniku działania modelu (Confusion matrix)
  • Interpretacja wartości recall (wyszukanie) i precision (precyzja)
  • Miara F1 (F1 measure/score)
 8. Co dalej

  • Inne popularne algorytmy
  • Kierunki rozwoju
  • Polecane materiały