Charakterystyka i cel warsztatów

Celem szkolenia jest zrozumienie czym jest zwinne wytwarzanie produktu w oparciu o framework Scrum. W czasie szkolenia przedstawione zostaną role, zdarzenia i artefakty Scruma oraz jego pozostałe elementy.
Przedstawię również co to są User Stories, do czego służy Planning Poker, co daje burn-down chart i jak powstaje Definicja “Ukończenia”.
W celu utrwalenia informacji i lepszego zrozumienia zwinnego podejścia przygotowałem ćwiczenia i symulacje, które zapewnią Państwu wiedzę na start jak organizować pracę w Scrumie, jak powinny przebiegać spotkania, w jaki sposób tworzyć i zarządzać wymaganiami, harmonogramem i jak śledzić postęp prac.
Szkolenie oparte jest o najnowszy oficjalny podręcznik Scruma (Scrum Guide) wydany w listopadzie 2017 roku.

Wymagania

Podstawowa praktyka w procesie wytwarzania produktu. Wiedza z zakresu zarządzania projektami nie jest konieczna aby uczestniczyć w szkoleniu.

Czas i cena szkolenia

Proponowane formy:

 • Standardowa - 2 dni x 7 godzin, 2500 PLN brutto (cena dla grupy do 5 osób)
 • Bootcamp - 1 dzień x 10 godzin, 1800 PLN brutto (cena dla grupy do 5 osób)
 • Bloki - 4 dni x 2 godziny (realizowane przez miesiąc), 2500 PLN brutto (cena dla grupy do 5 osób)
 • Inne - od 120 PN brutto za godzinę

Plan warsztatów

 1. Zagadnienia Agile

  • Cechy zwinnego wytwarzania produktu
  • Porównanie podejścia Waterfall i Agile
  • Przegląd praktyk zwinnych
  • Manifest Agile i przegląd pryncypiów
 2. Wprowadzenie do frameworka Scrum

  • Co to jest Scrum
  • Krótka historia
  • Obszary zastosowań
  • Filary Scruma
  • Wartości Scruma
 3. Zespół Scrumowy

  • Właściciel Produktu (Product Owner)
  • Zespół Deweloperski (Developement Team)
  • Scrum Master
 4. Wydarzenia w Scrumie

  • Sprint
  • Planowanie Sprintu (Sprint Planning)
  • Codzienny Scrum (Daily Scrum)
  • Przegląd Sprintu (Sprint Review)
  • Retrospektywa Sprintu (Sprint Retrospective)
 5. Artefakty

  • Backlog Produktu (Product Backlog)
  • Backlog Sprintu (Sprint Backlog)
  • Przyrost (Increment)